Депутатите ще разгледат този четвъртък годишния доклад на парламентарната Комисия за противодействие на корупцията. В него се предлагат подобрения в законодателството в сферата. Народното събрание ще приеме и отчета енергийния регулатор. 

Докладът на парламентарната антикорупционна комисия отразява становището на предишния главен прокурор Сотир Цацаров, че действащият закон се отразява положително върху дейностите по превенция на корупцията.

За по-голяма ефективност при прилагането на антикорупционната политика обаче е необходимо прецизиране на някои текстове от закона.

Предложенията за реформа в законодателната уредба са свързани с кръга от лица, заемащи висши публични длъжности.

Депутатите ще разгледат и доклада на КЕВР.