Парламентът прие Закона за държавния бюджет за 2020 г. на второ четене.

Народните представители одобриха бюджета на министерствата, Народното събрание и на службите.

В бюджета на МОН за догодина ще има 360 млн. лв. повече за учителски заплати. Между 17 и 18% ще нараснат заплатите на педагогическите специалисти от 1 януари.

Заплатите на социалните работници в Агенцията за социално подпомагане ще бъдат увеличени с 15%, предвижда се и увеличение на възнагражденията в бюджетната сфера с 10 на сто.

През драматични обрати и трето прегласуване премина дебатът за размера на партийната субсидия. В крайна сметка беше прието предложението на БСП тя да бъде 8 лева за получен глас, вместо 1 лев, колкото е в момента.

Патовата ситуация с 0 лева на глас и на практика никакво финансиране на партиите предизвика прекъсване на заседанието, совалки в кулоарите и консултации на финансовия министър с Обединените патриоти.

В зала от ДПС обявиха, че третото гласуване на текста е против правилата. Те напуснаха залата, но и без техните гласове предложението на БСП беше прието.