Минималната заплата да бъде 50% от средната. Това предстои да обсъдят депутатите с промени в Кодекса на труда.

Ако предложението бъде прието, минималното възнаграждение ще нарасне от сегашните 780 на 850 лева.

Йоана Велчева работи като помощник-възпитател в детска градина за минималната заплата. Дори след предишното ѝ увеличение до 780 лева, парите стигат основно за покриване на битови сметки.  

“При тази инфлация в страната няма как да стигнат тези пари, цените са ни много повече от Европейския съюз, а заплатите ни много по-малко от техните”, каза Велчева. 

Според профсъюзите предложението минималната заплата да стане 50% от средната за предходната година, е добро. Над 20% от хората работят за минималния доход, отичат от Конфедерацията на независимите синдикати в България. 

"Много ще помогнат, тъй като това, което тези хора си купуват, е поскъпнали много повече от 17%. Ръстът на минималната заплата на 850 лева спрямо този, който беше, ще бъде около 20%, така че донякъде средната инфлация ще бъде компенсирана", каза главният икономист на КНСБ Любослав Костов. 

На другия полюс са работодателите. Според тях, ако минималната заплата не се договаря между социалните партньори, а автоматично се определя от формула, ще се стигне до загуба на работни места. 

“Ще има невъзможност за плащане на такъв тип разходи и преориентиране, така че ниско квалифицираните разходи да бъдат заменени с машини със софтуер. Сега когато минаваме покрай различни магазинчета виждаме, че вече няма касиер има един билет като за паркинг, т.е. касиерката е игнорирана, която вероятно е на минимална работна заплата”, каза икономическият съветник на Българската стопанска камара Щельо Ножаров.

По-високата минимална заплата ще увеличи и разходите на самоосигуряващите се, посочат още от камарата. 

И докато дебатът в пленарната зала предстои хората като Йоана очакват още по-значителен ръста на доходите.

“Според тези цени минималната работна заплата трябва да е поне 1000 лева”, каза Йоана Велчева.

Такъв размер на заплата синдикатите очакват през 2024 г. с приемането на еврото.