Пенсионерите вече имат по-лесен начин да разберат колко пари ще получат от добавки и компенсации. За да улеснят възрастните хора от НОИ показаха примерна детайлна справка на сумите, които образуват общия доход на пенсионерите.

На първо място е размерът на пенсията за февруари, която е преизчислена.

Към февруарските пенсии има 2 добавки, които са разликата в парите на възрастните спрямо декември. Това са компенсации за  януари и февруари.

Всяка разлика е изчислена индивидуално за всеки отделен пенсионер.

В справката е отделена и COVID добавката, която е 60 лева и тази година се изплаща от януари до юни.

От февруари всеки пенсионер може да получи своята справка по електронен път, ако има ПИК код или по пощата.