Параграф 22 с хартиените рецепти за лекарства, издадени след 30 април. Въпреки че такива вече не трябва да се издават, лекари и аптеки ще продължат да ги приемат. По наредба от 1 май аптеките нямат право да изпълняват хартиени рецепти, ако са издадени след 30 април.

Направят ли го, ще са в нарушение и рискуват да не получат парите си от Здравната каса. Заради липсата на софтуерна готовност обаче здравният министър внесе предложение за отлагане на срока с два месеца, т.е. електронните рецепти ще влязат в сила от 1 юли.

Но предложението на проф. Костадин Ангелов към днешна дата още не е обнародвано и не присъства в Държавен вестник. Репортерската ни проверка показа, че въпреки това хартиените рецепти ще бъдат валидни и след 1 май.

Много пациенти в страната от години чакат хартиените рецепти да отидат в историята. Анна Стойнева е една от тях.

„Това ще е по-удобното електронната рецепта, отколкото хартиената, най-малкото, което е няма да се разкарваме до личния лекар“, заяви Анна Стойнева.

Това се оказва, че не е така. Посещението при лекар остава неизбежно.

„Електронната рецепта не отменя посещението при лекар, тъй като всяко изписване на медикаменти остава изискването да бъде след преглед“, обясни д-р Георги Миндов.

И хартиените, и електроните рецепти ще важат след 1 май, но лекарите откриват проблем със софтуера.

„Един от кодовете на лекарствата с CА, който е, не е въведен, не е одобрен от комисия по реимбурсация, очакваме това да се случи. Имаме няколко внесени писма вече. Вече тази комисия е на пряко подчинение на Министерски съвет. Ако има такива лекарства с този код, ако се изписва на електронна рецепта, трябва да бъде сменена с аналог, тоест с друго лекарство, което да го замести“, допълни д-р Миндов. 

А това според лекаря ощетява пациента и финансово, и като медикамент. Асоциацията на собствениците на аптеки все пак успокояват, че от утре няма да възникнат проблеми с хартиените рецепти. 

„Това, което интересува хората е, че се отлага с два месеца въвеждането на електронната рецепта, които напълно да заменят хартиените. Те и в момента могат да се използват успоредно с хартиените още два месеца, тоест до 1 юли. За нас е хубаво да има преходен период, за да може ние да контролираме, че всичко правилно е въведено в системата“, заяви Николай Костов.

Така преходът към електронни рецепта се отлага за пореден път, този път с още два месеца.