„Състоянието по изграждането на инфраструктурата за F-16, основното, което ми направи впечатление на мен и моя екип – не е проведен международен конкурс с участници, които имат опит с изграждането на такава инфраструктура. Изборът на строителите в Граф Игнатиево и Безмер е правен без никакъв критерии. Не намерихме никакви документи, които да показват на каква база са избрани“, съобщи на брифинг министърът на отбраната Георги Панайотов.

Фирмите са получавали поръчките без търг, съобщи военният министър.

"Остойностяването на самите проекти – няма следи защо е решено да се дадат тези суми. В министерството на отбраната никой не е проверил тези стойности дали отговарят на обективни критерии", каза Панайотов.

"Намерихме само докладни записки от Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната”, които през зам.-министър са предоставяни на министъра за подпис. Те не съдържат аргументи. В тях пише: "Ние се срещнахме с еди-коя си фирма и решихме да ви я предложим да сключите договор с нея", каза министърът и отбеляза, че дирекция „Инфраструктура на отбраната” не си е свършила работата. 

"Основния обект на Граф Игнатиево е пистата, където кацат тези самолети, някой е решил, че тези разходи ще бъдат поети от НАТО, без да са проведени каквито и да било разговори с централата на Алианса. НАТО ни уведоми, че няма да поеме разходите, защото това е наше национално задължение и отговорност", каза военният министър. 

53 милиона лева се търсят за пистата, те не са заложени в първоначалния проект. Отделно не помислено за "супервайзър" на проекта, а в тази роля именно могат да влязат кадрите на НАТО. Всичко това може да доведе до забавяне на пристигането на изтребителите F-16, отбелязва Панайотов.

95% от обществените поръчки за Граф Игнатиево са възложени без провеждане на търг за Граф Игнатиево. Те са на обща стойност 160 млн. лв. и само 680 000 лв. са заделени за фирми, определени с конкурс, съобщи Панайотов.

По думите му е имало и любими фирми, една от които е "на роднина по права линия на с активистка и бивша депутатка на една парламентарна партия". Въпросното дружество е сключило 15 договора.

Злоупотреби и в "Терем"

Редица нарушения са установени и при проверката на "Терем". Предприятието може да ремонтира само стара съветска техника, за последен път е било на печалба през 2017 г., но въпреки това ръководството му се е ползвало от редица социални придобивки като ползване на служебни автомобили за лични цели, ходели са на командировки в чужбина без видима причина, давани са бонуси за Коледа, Великден, а на дамите и за 8 март в размер на три минимални работни заплати. Бонуси е имало и при излизане в отпуск и за рождени дни, съобщи министър Панайотов.  

Военните имоти - бъдещи хотели

Що се отнася до проверката за военните имоти, Панайотов съобщи, че министерството разполага с над 100 такива, които са с отпаднала необходимост, но няма визия за стопанисването и управлението им. Годишните разходи за тях са 23 млн. лв.

"Извършвани са действия в една посока - отстъпване право на строеж, като основни аргументи са посочвани необходимост от жилища за военнослужещите. Вторият аргумент бил изграждане на хотели. Съгласен съм, че за първия аргумент има основание, но за втория съм учуден защо МО трябва да се занимава с изграждане на хотели като министерството не е търговско дружество", каза още Панайотов.

Нарушен е Законът за държавната собственост и липсвал договор за застраховка за имотите срещу пожари бедстивя.

Уволнения и нови правила при обществените поръчки на МО

Заради разкритите нарушение ръководството на "Терем" ще бъде освободено. Освободен е и шефът на "Почивно дело" на МО, но той не може да бъде открит, за да му бъде връчена заповедта.

Въвеждат се и нови правила за обществените поръчки във военното ведомство, за да се спрат установените порочни практики. При директно възлагане вече задължително ще се прави предварително проучване на възможни изпълнители. Прогнозната стойност на проектите пък задължително да се определя длъжностно лице със съответните компетенции.

Авиокатастрофата с изтребител в Черно море

Докладът на военна полиция за инцидента, при който се разби изтребител МиГ-29 в Черно море, ще бъде готов следващата седмица и ще бъде представен пред обществеността и на специален брифинг. 

Сформирана е групата, която ще пътува в Русия за сваляне на данните от т.нар. черна кутия на самолета. Руската страна е заявила, че за да окаже съдействие на разследването у нас, са ѝ необходими 3-4 седмици. Това съдействие включва и посещение на военни обекти и лаборатории от страна на тази работна група.