От 29 септември до 6 ноември в МВР ще работи денонощна телефонна линия 02/90 112 98. На нея, както и на електронния адрес [email protected], гражданите ще могат да сигнализират за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.

Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на линиите, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Осигурената допълнителна възможност е част от предприетите от вътрешното министерство мерки за ефективно противодействие на престъпления против политическите права на гражданите, обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на местните избори.