Отново многобройни сигнали за бомби в училищата в страната. Това е четвъртият пореден ден, в който се изпращат заплашителни имейли за взривни вещества в учебни заведения. На много места се стигна до евакуация на ученици, учители и персонал.

15 сигнала са получени в учебни заведения в Стара Загора и над 15 цялата област. 15 сигнала има и в Добрич.

„Около 09:10 ч. получихме имейл с друго съдържание – заплахи за взривяване на училището. Освободил съм отново учениците, тъй като все още изчакваме да дойдат от полицията да проверят сградата“, каза Живко Жечев, директор на ОУ „Йордан Йовков“ в Добрич.

В някои училища учебният процес е възстановен след проверка от полицията. Други обаче остават затворени. Директорите настояват да има единен стандарт за това как да се процедира. 

18 варненски училища са получили заплашителни имейли, като никъде няма да бъде извършвана евакуация. До 15 училища в Бургас е изпратен мейл за взривни вещества в учебни заведения, но някои от тях са затворени от вчера. Други се наложи да бъдат евакуирани.

„Излязла съм от работа, за да си взема детето. Баткото беше изключително притеснен, обади ми се по телефона, плачеше и питаше къде е братчето му, за да отиде да го изкара от училище. Притеснително е за самите деца, те самите го изживяват и е много страшно за тях“, каза Цветана. 

„Даже не можахме да разберем какво става. Като слязохме, защото сме по етажите, ни казаха: „Излизайте навън, че има бомба““, разказа Станка Йорданова от помощния персонал в едно от училищата.

„Важното е да няма паника и децата да са спокойни. Бяха взети всякакви мерки за това. Наистина бързо се реагира“, каза Диана Николова, учител по музика.

Еднакво по съдържание съобщение с бомбена заплаха е получено на електронните пощи на училищата и в Пловдив. В част от учебните заведения е започнала масова евакуация по преценка на ръководствата. 

Снимка: Емил Кацаров

Пред училище "Паисий Хилендарски" се събраха стотици разтревожени родители. Предприемат се проверки от страна на полицията.

Снимка: Емил Кацаров

Във Великотърновско също 12 училища са получили заплашителни имейли. 

"Към момента няма реални заплахи нито за образователната система, нито за изборите. Докато не видим ясно установен източника – не можем да кажем със сигурност точно откъде идват заплатите и кой ги извършва", заяви президентът Румен Радев вчера.