Директорите на регионалните здравни инспекции отменят издадените предписания за поставяне под карантина на лицата, които са влезли на територията на България от 20 до 31 май, включително, от държави-членки на ЕС, от Сърбия и Северна Македония.

Това се отнася за гражданите, при които причината за поставяне под карантина не е осъществен контакт с лице, болно от COVID-19, съобщиха от здравното министерство.

Под карантина остават всички лица, които в този период са влезли на територията на България от Швеция, Великобритания, Белгия, Ирландия, Португалия, Испания, Малта и Италия.

Всички лица, които влизат в България от тези държави, както и от всички трети страни, с изключение на Сърбия и Северна Македония, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощено от него длъжностно лице.