От училищен психолог до ИТ експерт. Как става пълната промяна в професионалния път?

Гергана Игнатова работи осем години в сферата на маркетинга. След това става преподавател по етика и философия на ученици в горен курс и училищен психолог, защото това е нейното образование. Но решава да смени сферата отново. Търси работа в ИТ областта и записва курсове към неправителствена организация.

„Излизането от зоната на комфорта на точно онова познатото и прегръщането на идеята за промяната за мен наистина е пътят към успеха. ИТ индустрията не се състои само от хора с технически знания и умения. Не само програмистите, трябват хора, които имат знания в други сфери“, разказва Гергана.

След няколко месеца Гергана вече е САП консултант. Занимава се с „планирането на всички ресурси в една корпорация. Работата на САП консултанта е да говори с клиентите, които търсят промяна в техния бизнес“.

„В България има много голям интерес от жените да се реализират в ИТ, не както в други по-зрели, примерно в Западна Европа, пазари. ИТ индустрията, това не е тайна, че тя предлага над средния стандарт на живот“, казва Гергина Георгиева, основател на неправителствена организация.

В София има 50 000 души, работещи в ИТ сектора, а търсенето на кадри става все по-голямо.