Възможно е училищата да разработят такава иновация, в която до 20% от задължителните и избираемите предмети да се изучават в електронна среда от разстояние. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова по време на заседанието на ресорната парламентарна комисия. 

На нея от просветното ведомство запознаха народните представители с подготвяните промени за предстоящата учебна година. Михайлова подчерта, че заради COVID-епидемията училищата сами ще определят колко от дисциплините да се изучават дистанционно. „Могат да бъдат и 5%“, каза зам.-министърът. 

Според нея повод за мярката са станали добрите практики, които българските училища са демонстрирали по време на епидемията и извънредното положение. 

„По отношение на самото обучение имаме една успешно завършена учебна година, което е най-големият плюс на обучението от разстояние. Оттам насетне голяма част от по-големите ученици бяха изключително мотивирани да развиват качества като самостоятелно учене, умения за организация и други“, обясни Михайлова, цитирана от БГНЕС. 

Тя припомни, че мярката е предложение единствено за училищата, които са в прогимназиален и гимназиален етап.

Таня Михайлова коментира и предложението за въвеждане на различна продължителност на междучасията. „Където е възможно, там ще се въведат. В момента тече среща в министерството с представители на Министерството на здравеопазването, на родителски организации, на директори, за да може да има по-ясно разписан протокол. Там, където е възможно – да, така ще се направи. Където не е, ще се търсят други начини“, обясни тя и допълни, че най-важно е да няма смесване на учениците от началния етап с тези от по-горните класове. 

По думите ѝ никой не очаква учениците в начален етап и децата в детските градини да спазват дистанция, защото това е невъзможно. Тя акцентира, че целта е самите ученици да бъдат запознати с необходимостта от дезинфекция. 

Като част от противоепидемичните мерки се обсъжда и възможността за сепаратизацията на учениците – един клас в една класна стая, ако това е възможно, както и задължителна и честа дезинфекция.