Директорът на "Пирогов" д-р Валентин Димитров е освободен като член на Съвета на директорите, потвърдиха от Министерството на здравеопазването (МЗ). 

Мотивите за това са констатираните нарушения в доклад от проверка на звено „Вътрешен одит“ към здравното ведомство, който е с обем от 134 страници. По време на проверката са установени нарушения, включително и на Закона за обществените поръчки.

„Съставеният одитен доклад, съдържащ резултатите от извършения одитен ангажимент на „Пирогов“, е представен на Софийска градска прокуратура и на министъра на финансите, с молба за възлагане на финансова инспекция от Агенцията за държавна финансова инспекция", посочват от МЗ.

Във връзка с това е образувана прокурорска преписка и в МЗ е постъпило писмо от АДФИ, с което се предоставя информация, че ще бъде възложена финансова инспекция на лечебното заведение.

Друг мотив за освобождаването на Валентин Димитров е и създаденото обществено напрежение след провеждането на конкурси за началници на клиники.

Проверка на bTV в Търговския регистър показва, че рокадата се е случила още на 27 ноември. За изпълнителен директор на "Пирогов" е назначен д-р Константин Димов, който ще заема поста до провеждането на конкурс.