След скандала със засечените пари от Венецуелската петролна компания у нас, от „Инвестбанк”, банката, чието име се спомена в редица публикации по казуса, излязоха с позиция и отрекоха да са имали директни отношения с трезори в латиноамериканската държава. В официално изявление на банката се казва:

„Преди средствата да постъпят в „Инвестбанк”, те са преминали през минимум две банки кореспонденти, тъй като банката няма кореспондентски отношения с венецуелски банки.

Оттам отрекоха и наличието на трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела.

Входящите и изходящи преводи по доверителната сметка са обработвани от различни банки от ЕС и САЩ включително, без да има затруднения при тяхното изпълнение.

Мерките за борба срещу прането на пари у нас са доста стриктни.

Банките са длъжни да докладват пред службите всяка операция в брой над 30 000 лева, а дори и да става въпрос за превод, банката също е длъжна да направи проверка на произхода средствата.

Такава може да се направи както при влизането на превода, така и при разпореждането с парите в последствие, а при съмения банката е длъжна да сигнализира ДАНС.

До момента нямаме отговор от службите дали е постъпил подобен сигнал по конкретния случай.

Според юристи банките имат достатъчно лостове да спрат съмнителен превод.

„Банката е институцията, която държи контрола на превода, тя е тази, която може да го блокира или да изиска допълнителни документи, докато не е сигурна, че е спазен законът, ако има някакви съмнения”, заяви адвокатът Диляна Цолева.

Юристите все по-често наблюдават банки да отказват откриване на сметка, когато действителните собственици са граждани на трети страни, а основният индикатор, кога трябва да "светне лампичката" е размерът на трансакциите. В случая с парите от Венецуела, според различни източници става въпрос за преводи между 60 и 140 милиона долара. 

„Не може тези пари да са без следа. Най-вероятно(...)не са преведени еднократно, но е много вероятно тези преводи да са надхвърляли въпросните 15 000 евро, което да е наложило идентификация на произхода”, допълни Диляна Цолева.

От пресслужбата на Българската народна банка обявиха, че всички действия по конкретния случай с преводите от Венецуела се осъществяват „в пълно съответствие със съществуващата регулаторна рамка и във взаимодействие с институциите".

Конкретна информация може да се предостави след приключване на следствените действия от правоохранителните органи и при спазване на изискването за опазването на професионалната тайна.

Според анализатори, дори и всички правила да са спазени, скандалът може да се окаже пречка за България по пътя към еврото.

„Според мен не са престъпили закона, а проблемът е, че са влезли в репутационен риск. Ситуацията е доста неприятна, особено когато искаме да влезем в чакалнята към еврото”, коментира Тихомир Безлов.

Все още без отговор остават въпросите за конкретния период, в който са правени преводите, както и дали службите са засекли нещо съмнително преди намесата на американските служби.

Публикуваме цялото изявление на „Инвестбанк”:

"Във връзка със зачестилите медийни публикации и изяви, в които се намесва името на Инвестбанк АД, заявяваме следното:

Инвестбанк АД няма и не е имала кореспондентски отношения с венецуелски банки. Средствата по доверителната адвокатска сметка са постъпили у нас законно при изпълнение на всички регулаторни изисквания по Валутния закон, Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за адвокатурата и спазване на международните санкции, както на ЕС, така и на OFAC. Специализираното звено в банката извършва постоянен контрол за съответствие на платежните операции на всички наши клиенти на територията на Република България и чужбина.

Инвестбанк АД има разкрити кореспондентски сметки в многоуважавани международни банкови институции, през които се извършват разплащанията във валута за всички наши клиенти.

Входящите и изходящи преводи по доверителната сметка са обработвани от различни банки от ЕС и САЩ включително, без да има затруднения при тяхното изпълнение. Банките  кореспонденти също извършват задължителна проверка по отношение на мерките срещу изпирането на пари и спазването на въведени международни санкции, както по отношение на държави, така и по отношение на лица от международни санкционни и забранителни списъци. Преди средствата да постъпят в Инвестбанк АД, те са преминали през минимум две банки кореспонденти, тъй като ние нямаме преки кореспондентски отношения с венецуелски банки.

Извършените входящи и изходящи трансфери са свързани основно с доставка на хранителни стоки за Венецуела, за които включително имаме представени товарителници. Не са налични трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела (PDVSA – Petróleos de Venezuela, S.A.), каквито твърдения се появиха в медийни публикации и изяви.

Адвокатите и адвокатските дружества откриват клиентски доверителни специални сметки по чл. 39 от Закона за адвокатурата и при тяхното управление адвокатите и/или адвокатските дружества са длъжни да прилагат Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), тъй като те са задължени лица  по чл. 4, т. 15 от него и са длъжни да прилагат всички мерки, описани в закона.

Инвестбанк АД винаги е оказвала, оказва и ще оказва пълно съдействие на компетентните правоохранителни органи при изпълнение техните отговорности".