Специализираните съд и прокуратура преустановяват работа. Дотук се стигна, след като Народното събрание прие на 14 април, след 10 часа дебати, промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), предложени от Министерството на правосъдието и внесени от Министерския съвет. Измененията в закона влизат в сила от днес.

Структурите са създадени през 2010 г. и 2011 г., като целта е да се гледат бързо и точно делата срещу организирани престъпни групи.

През 2017 г. Специализираният съд започва да гледа дела срещу лица, заемащи висши длъжности, по обвинения в присвояване, безстопанственост, корупция.

Окръжните и районните прокуратури и съответните съдилища ще поемат делата.

Софийският градски съд ще разглежда делата за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет, от членове на Министерския съвет, както и делата за престъпления против републиката. На СГС са подсъдни и делата от компетентност на Европейската прокуратура.

По данни от началото на април 2022 г. общо висящите дела, които подлежат на доразглеждане, са 156, от тях  - 21 дела, на които е даден ход по същество в Апелативния специализиран наказателен съд, и 135 дела с проведено разпоредително заседание в Специализирания наказателен съд.