От 15 септември – всички деца в клас. Това са очакванията на министерството на образованието. 

От ведомството обсъждат с колегите си от здравното министерство по какви правила да започне новата учебна година. 

Обсъжда се дали в училище маските ще са задължителни.

Идеята засега е щом децата и учителите излязат в коридора – да са с маски, а в класната стая да ги махат

Родителските срещи може да стават дистанционно, на малки групи или в големи помещения.

Междучасията на децата ще бъдат по различно време.

Обмисля се също и вариант да има кетъринг и учениците при нужда да се хранят в класните стаи.

Препоръките трябва да са ясни в края на месеца, като всяко училище може да има и свои допълнителни индивидуални правила.