От 15 февруари се разрешава присъственото обучение на учениците от 5. до 12. клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището.

Това гласи нова заповед на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов.

Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки.

В останалите училища присъствено в момента учат най-малките – от 1. до 4. клас, които се върнаха в клас след Нова година.

От началото на втория срок – 4 февруари, присъствено учат 7.,8. и 12. клас. Това ще продължи до 18 февруари, когато те се връщат на онлайн обучение, а присъствено ще се обучават учениците от 5., 10. и 11. Клас. От 4 март в клас ще влязат и учениците от 6. и 9. клас, както и отново тези от 12. клас.

При значителен ръст на заболеваемостта може и да не се изпълни този график.