От 1 до 30 ноември на територията на страната ще се проведе традиционната акция „Зима“. От 2014 г. тя се провежда в три кампании, които и тази година са със следните акценти:

От 1 до 10 ноември – кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, насочена към водачите на велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. Акцентът е извършване на проверка на светлините за тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания при регистрация и пререгистрация на ППС.

Контролът в тази десетдневка ще бъде насочен към:

 • спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, превозни средства с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа;
 • недопускане движение по пътищата и улиците на технически неизправни превозни средства без необходимото оборудване;
 • недопускане движението извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка;
 • недопускане движението на водачи на индивидуални електрически превозни средства в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост без светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани, или без каска, ако водачите са на възраст до 18 години;
 • недопускане движението през тъмната част на денонощието на водачи на ППС с животинска тяга без светлоотразителни жилетки;
 • недопускане управлението на велосипеди по магистралните пътища.

Втората кампания стартира от 11 и продължава до 20 ноември и е с наименование „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“. Кампанията е насочена към пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците.

Контролната дейност на пътна полиция в тази десетдневка ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците и пътниците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците.

 • Ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение.
 • Ще се акцентира на недопускане движението на пешеходци по магистралните пътища.  

Специално внимание ще се обръща на пешеходците, които най-често и в населени, и в извън населени места се движат неправилно в тъмната част на денонощието. 

В третата десетдневка на месец ноември (21-30 ноември) е планирана кампанията „Безопасно шофиране през зимата“. Тя е насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на ППС и поведението на водачите спрямо пешеходците. Пътните полицаи ще насочат контрола над техническата изправност на автомобилите и над поведението на водачите.

От пътна полиция обръщат специално внимание на водачите на моторни превозни средства, които трябва:

 • да сменят гумите с подходящи за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка;
 • да проверят изправността на всички светлинни източници на превозното средство;
 • да се движат с изправна стъклопочистваща система.

По време на акция „Зима“ е планирано и извършването на оглед за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия. При необходимост ще бъдат изготвяни предписания до собствениците на пътя. 

Основните препоръки на пътна полиция за безопасно шофиране при зимни условия:

 • използване на гуми, предназначени за зимни условия, или на гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм през периода от 15 ноември до 1 март съгласно ЗДвП;
 • оборудване на 3- и 4-колесните МПС със задължителните аптечка, обезопасителен триъгълник, пожарогасител и светлооотразителна жилетка;
 • оборудване на превозните средства и с други средства за безопасно пътуване през зимата като: вериги за сняг, одеяло, лопатка, зарядно за акумулатор, въже за теглене;
 • зареждане с антифриз,
 • замяна на течността за измиване на стъклата с незамръзващ препарат,
 • проверка на изправността на отоплителната система;
 • преглед на светлинните източници и светлоотразителната сигнализация на превозното средство;
 • добавяне на светлоотразителни елементи към облеклото на пешеходците;
 • използване на пешеходните подлези, надлези и пешеходни пътеки за безопасно пресичане;
 • използване на светлоотразителни жилетки от водачите на велосипеди задължително при движение извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост;
 • препоръки за водачи на индивидуални електрически превозни средства и други препоръки.