Остава забраната за пиене и готвене с вода от чешмите в 48 населени места по долното поречие на Марица. Пробите от РЗИ показват, че в някои села все още има минимално превишение на нитрати.

Мярката за ограничаване на консумацията на водата беше наложена след отравянето на стадо крави при водопой на реката до Димитровград преди седмица.

От Здравната инспекция са изследвали 11 вододайни зони и само в две от тях водата е чиста.

В замърсените проби са засечени нитрати, манган и желязо. На места има отчетена лоша микробиология, затова изследванията от краен потребител продължават.

„Ние ще вземем от всички села, които са в тази зона. Не очакваме, тъй като имаме по една проба, не очакваме водата да бъде по-различна, но ще вземем, ще изследваме това което можем в нашата лаборатория, всъщност основно нитрати, нитрити и  евентуално вдигаме забраната.“, коментира началникът на РЗИ-Хасково д-р Соня Димитрова.

Забраната ще бъде вдигана поетапно, при излизане на повторните резултати.