Преустановено е замърсяването на река Марица, а източникът на отровата е установен, съобщиха от от Регионална инспекция по околна среда и води-Пазарджик и Басенова дирекция "Източнобеломорски район".

Резултатите от взетите водни проби от реката и двата градски колектора сочат инсталацията за преработка на отпадъци на „Екоинвест” ЕООД за източник на замърсяването.

В региона са проверени няколко промишлени обекта. Пробите показват завишено количество на вредни вещества именно в отпадните води на „Екоинвест“. Става въпрос за т.нар. мленки във водата или неразтворими вещества от пластмаса.

Според информацията наличието на тези неразтворими вещества в тяхната вода е 16 пъти над нормата.

От ръководството на фирмата заявиха пред bTV, че ще поемат отговорност, ако се окаже, че те са виновни. Според закона е възможно да се стигне до лишаване от свобода за отговорните за екобедствието в Марица, както и парични санкции.

Тази сутрин е извършено повторно пробонабиране от канализационните колектори и река Пишманка. Резултатите от пробите сочат, че замърсяването е преустановено.

Снимка: btvnovinite.bg

Проверени са още три промишлени обекта в индустриалната зона, за които се установи, че в момента не заустват отпадъчни води в канализационната система с водоприемник река Пишманка, локализирана като участък на замърсяването.

Във водите й са установени пластмасови мленки от преработка на полиетиленови отпадъци.

От вечера следобед „Екоинвест” ЕООД преустанови производствената си дейност, свързана с формиране на отпадъчни води.

От снощи Пловдив не черпи питейна вода от сондажи в близост до реката.

"Превантивно изключихме така наречения "Сифон Це" от помпена станция "Юг", която е зад гърба ми точно. Сондажите, които са на "Сифон Це", са най-близо до речното корито. Пловдивчани няма от какво да се страхуват – няма да допуснем да влезе каквато и да е зараза в питейната вода.", заяви Антон Гълъбов, гл. Инж. На ВиК-Пловдив.

Според природозащитници ще са нужни поне 10 години, за да бъде възстановено еко-равновесието в района.

"Тази екологична катастрофа ще рефлектира силно върху местните видове риба", смята Валентин Данаилов, природозащитник.

От Районната здравна инспекция още вчера влязоха на проверка в предприятието за преработка на пластмаси "Екоинвест".

От фирмата не отричат за наличието на мленки. Но са категорични, че не са в толкова голямо количество, че да отровят рибата. 

"Смея да твърдя, че нямаме вина за това, което се случва в река Марица. Работим по всички норми и изисквания. Имаме и всички лицензи. Постоянно сме под мониторинг. Не можем да си позволим да направим нещо, което да застраши природата. Изключено е, не работим от вчера", каза Ангел Ангелов,  "Екоинвест".

От "Басейнова дирекция" заявиха, че първите лабораторни проби ще бъдат готови до няколко дни.