Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани подаде оставка по лични причини. Оставката е била депозирана в Министерския съвет.

Шабани е уведомила още преди половин година министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов за намерението си. Уговорката между нея и министъра е била тя да довърши работата по промените в Закона за детето.