Специализираният наказателен съд призна за виновен кмета на на Община Родопи Йордан Шишков за безстопанственост, довела до щети в размер на над 450 хил. лв., съобщиха от прокуратурата.

Магистратите постановиха една година лишаване от свобода и три години изпитателен срок за кмета.

Доказано е, че на 29 октомври 2010 г. и 17 януари Шишков не е положил достатъчно грижи за повереното му общинско имущество, от което са последвали финансови загуби за общината.

В качеството си на длъжностно лице той е подписал два договора с „Интегрирани пътни системи“ АД – София, съгласно които били предвидени неустойки за всяко забавено плащане от общината. Тези неустойки не фигурирали в първоначалните договори, но общината платила съответно 148 472,57 лв. и 311 182 лв., вследствие на подписаните от кмета спогодби.

Шишков трябва да възстанови пълния размер на нанесената щета от двата договора в размер на 459 654,57 лв. Освен това, той е осъден да плати в полза на държавата 2 537 лв. разноски по делото, както и 18 386 лв. държана такса върху уважения размер на гражданския иск.

Специализираната прокуратура ще протестира присъдата на Специализирания наказателен съд по отношение условното наказание на Йордан Шишков, както и признаването му за невиновен по обвинение за сключване на договори с търговски дружества, без осигурено в общинския бюджет финансиране на изпълнението им.

От това общината загубила още 116 327,19 лв. за арбитражни такси, експертизи и възнаграждения на арбитри.