Омбудсманът Диана Ковачева предложи да има изричен текст в закона, с който да се регламентира несеквестируемост на средства, предоставяни от държавата като социални плащания.

Става въпрос за компенсациите, отпускани заради COVID-19 по програмата „Запази ме”, пишат от институцията. 

Поводът за конкретното предложение са увеличаващите се жалби, сигнали и телефонни обаждания до институцията на омбудсмана, в които граждани се оплакват, че отпусканата им от държавата финансова помощ, заради засегнатата трудова дейност от пандемията, се удържа от банките и превежда на ЧСИ-та. Така хората реално остават без никакви доходи, не могат да покриват най-неотложните си нужди, информира Ковачева. 

Помощите са в размер 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск, а след декември 2020 г. - 75 на сто от месечния осигурителен доход за октомври 2020 г.

Омбудсманът информира народните представители, че по проблема вече се е обърнала към Камарата на частните съдебни изпълнители и Асоциацията на банките в България, от които е получила разбиране за извънредната и социална насоченост на средствата, но са представени и аргументи за липсата на изрично правно основание за изплащането им на гражданите, при условие че банковите им сметки са запорирани.