Депутатите приеха окончателни промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се разрешава на възрастните да избират как да се изчисляват пенсията им.

Те дават възможност на хората до 1 януари 2023 г. да могат да избират по старата или по новата методика да бъде изчисляван индивидуалният коефициент за отпускане на пенсията им.

Новите пенсионери ще избират дали да се вземат предвид трите им най-добри години преди 1997 г., както и периодът 1997 – 1999 г., или само това, на което са се осигурявали след 1999 г..