Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира огнище на Африканска чума по свинете (АЧС) в нерегистрирано лично стопанство в с. Красново, Пловдивска област.

Положителният резултат от пробите е потвърден от Националната референтна лаборатория в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт в София.

В засегнатия „заден двор“ се отглеждат пет животни – две свине-майки, едната от които с три неотбити прасета.

По време на проверка инспекторите са установили, че животните са с изявени симптоми за вируса на Африканска чума по свинете.

Животните са умъртвени по хуманен начин и са обезвредени при спазване на нормативните изисквания.

Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влиза с. Красново. Определена е също и 10-километрова наблюдавана зона, в която влизат пловдивските села Мало Крушево, Беловица, Старосел, Кръстевич и Драгомир, както и пазарджишкото село Дюлево.