Столичният общински съвет одобри Календара на културните събития на Столична община за 2021 г. Средствата за него са в размер на 2 590 400 лв. Заложени са с близо 100 000 лв. повече в сравнение с миналата година.

Финансова подкрепа ще получат най-популярните театрални, танцови, кино, фотографски и музикални фестивали, книжни панаири, литературни събития, връчването на театралните награди „Икар“ и „Аскеер“ и много други събития.

Ще бъдат финансирани и 10 нови за Календара събития. 20 000 лв. са предвидени за подкрепа на културно-информационните центрове на българите в Босилеград и Цариброд, както и за генералното консулство на страната ни в Ниш.

240 000 лв. са за значими културни проекти на районните общински администрации, а 100 000 лв. са отделени за „Лятна програма на Столична община“, която ще включва събития със свободен достъп на открито, които ще се реализират в месеците от април до октомври.

На заседанието на СОС беше одобрено и предложението да се създаде ново направление към програма “Навън”, наречено „Открито“. По него ще се подкрепя финансово реализацията на нови творби в периферни, нетипични или слабо разработени като терен за изкуство места в града.

Селектираните от независимо жури до два проекта ще могат да получат максимално индивидуално финансиране от 17 000 лв. и ще бъдат експонирани за не повече от година.

Направление “Открито” на програма “Навън” ще подпомага и млади автори, включително чужденци, постоянно пребиваващи в България, да осъществят творческите си идеи.