Търсите ли полицията, когато станете жертва на престъпление?