Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември са 252.3 хиляди или с 10.4% по-малко отколкото през октомври, както и с 0.6% под регистрираните за същия месец на миналата година. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Според тях намалението е обусловено от кризата, като тенденцията се наблюдава особено в пътуванията към няколко европейски държави - Гърция (16.5%), Сърбия (16.4%), Румъния (12.1%), Германия (10.9%).

Същевременно се увеличава броят на българите, които посещават Австрия - с 37.5%, Турция - със 7.6%, Великобритания - с 1.2 на сто.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с неработна цел - гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия и т.н. Те са 56 на сто от визитите зад граница, следвани от пътуванията със служебна цел - 25.2%, и с цел почивка и екскурзия - 18.8%.

В сравнение с ноември 2011 г. увеличение се наблюдава при пътуванията с други цели - със 102.6%, докато намаление е регистрирано при служебните пътувания и при тези с цел почивка и екскурзия - съответно с 49.5 и 18.5%.

Най-много по работа са пътували нашенци към Великобритания и Украйна, а за екскурзия - към Италия и Испания.