Училища попадат на прицел за източване на държавния бюджет с „мъртви души”. Просветното министерство разследва няколко сигнала за ученици-фантоми.

Схемата съществува от години, особено в малките населени места, където децата намаляват. Ученици се записват в училище и дори и никога да не посещават занятия им се пишат оценки. Така училището си осигурява годишната държавната субсидия.

Учители от Професионалната гимназия по химични и хранителни технологии твърдят, че „мъртвите души” в тяхното училище са практика от 3 години. Тази учебна година прикриват 19 деца, които не посещават занятия. Държавната субсидия за тях надхвърля 30 хиляди лева.

„Пишем фиктивни оценки, текущи, учениците ги няма”, казва инж. Мария Кръстева, учител по специални предмети. Николай Христев, който е учител по английски език, потвърждава това, като допълва, че са били принудени да вършат това.

„Много ни е срам! Много ни е срамно и болно, защото ние възпитаваме нашите ученици в силата на истината, но не можем да мълчим повече”, коментира и Юлия Благова, учител по математика и информатика.

11 учители от гимназията са подали сигнал до инспектората. Били принудени да участват в измамата от директорката.

Самите ученици също не познават някои от учениците в дневника.Те обаче имат текущи оценки.

Директорката твърди, че обвиненията срещу нея са клевета на хора с амбиции за поста ѝ.

„Отговорност на класните ръководители е да водят документацията – дневниците, делата на учениците и да информират своевременно ръководството и родителите за допуснатите извинени и неизвинени отсъствия”, казва инж. Мария Абрашева.

Намираме една от ученичките-фантоми не в училище, а вкъщи.

„Изобщо не съм ходила. Омъжена съм, имам си дете и съм си вкъщи”, казва Милена Богданова.

Проверките до момента са показали, че повечето от 19-те ученици наистина не посещават занятията. Ако измамата се докаже, директорът ще бъде наказан от министъра, а учителите от директора, т.е. от човека, срещу когото подават сигнал.

Резултатите от проверката ще бъдат изпратени на министъра.

Подобни злоупотреби се доказват трудно – може да се случи най-вече, ако някой от участниците в измамата доброволно си признае.