Повечето българи не знаят как да помогнат в кризисна ситуация. Българският червен кръст изчислява, че не повече от 20% от населението е подготвено да окаже първа помощ.

В наши дни обучението по първа помощ е само по желание с няколко изключения – като курас, който участниците задължително трябва да преминат успешно, за да получат шофьорските си книжки.

Какво се прави

Ако пострадалият не е в съзнание, не диша и сърцето му не работи, може да предположим, че е в клинична смърт. След 5-тата минута без кислород мозъкът започва да умира.

„Опънати ръце, прави лакти, тялото ни над него, бързо, силово и обдишване” – така д-р Ива Левкова инструктира да се прави сърдечен масаж и изкуствено дишане.

Правилото е, че пристисканията трябва да са 30, следват две силни вдишвания. Това се повтаря до пристигането на спешни екипи.

Целта е механично да накараме сърцето и белия дроб да работят. При вдишване трябва да бутнем главата назад, за да избегнем така наречения феномен "глътнат език". Човек може да изпадне в подобно състояние, когато мускулът се отпусне и дихателните пътища се блокират от основата на езика. Отваряне на устата и вадене на езика не се препоръчват.

Експертите напомнят, че всеки може да се окаже в ситуацията на единствен спасител на близък до идването на линейка.

„Няма нищо по-ужасно за една майка да наблюдава как детето й има нужда от помощ и да е безсилна да го направи!”, посочи зам.-директорът на БЧК д-р Надежда Тодоровска.

Всички знания обаче се забравят, ако не се преговарят. Препоръчва се това да се прави поне на пет години.