98% от децата, настанени в социални домове, имат един или двама родители, според националната статистика за 2012 г.

Близо една трета от децата са на възраст до една година. Данните показват, още, че с 10 на сто е намалял броят на децата, които живеят в домовете за медико-социални грижи през 2012 г. спрямо година по-рано.

Общо за миналата година настанените деца в домове са малко над 2000. В същото време повече от 2500 са били осиновени или изписани от домовете чрез други форми, позволени от законодателството.

В края на 2012 г. домовете за медико-социални грижи за деца са общо 30 и разполагат с 3624 места.