С 2,6% ще бъдат актуализирани пенсиите от 1 юли, реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) реши от 1 юли. Това се отнася  за пенсиите, отпуснати до 31 декември 2015 г.

Решението взе днес Надзорният съвет на НОИ днес.

Съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО) всяка година парите на най-възрастните се осъвременяват ежегодно от 1 юли с процент, равен на сбора от 50% нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

НОИ напомня, че за новите размери на пенсиите няма да бъдат изпращани разпореждания на хората.