На 22 март светът отбелязва Световния ден на водата. Той води началото си от Конференцията за околната среда и развитието на ОНН, проведена на 22 март 1992 г. в Рио де Жанейро.

На този ден световните лидери и правителства потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависят от това как защитаваме качеството на водата.

Безцветно течно злато

Всяка година честването на Международният ден на водата е свързано с определен аспект на прясната вода, а през 2014 година той ще бъде отбелязан под мотото "Вода - Енергия". Целта е да се повиши общественото съзнание и култура, за да се ускори изпълнението на една от целите на развитието за този век – намаляване наполовина на броя на хората без достъп до чиста вода и канализация до 2015 г.

Според прогнозите на Световната здравна организация постигането на целите за развитие на хилядолетието за достъп до здравословна вода би довело до икономическа печалба от 84,4 милиарда долара годишно.

От особено значение за постигането на тази цел, е страните да разработят политики за устойчиво управление на водите и практики за справяне с предизвикателствата, свързани с качеството на водата.

У нас

Световният ден на водата ще бъде отбелязан и в България с национална информационна кампания, чието послание е "Всяка капка си струва". През тази година страната ни има ключова роля в европейските политики по управление и опазване на водите, с председателството на Международната комисия за опазване на река Дунав.

Кампанията има за цел да привлече общественото внимание към устойчивото управление и опазване на водните ресурси, и да се повиши информираността на обществото. Всички регионални структури на МОСВ ще се включат в кампанията с дискусионни форуми, открити уроци, презентации, игри, състезания и изложби с участие на ученици, студенти и екоклубове от страната.

В столичното метро също ще бъдат разпространени информационни материали за популяризиране посланията на кампанията за пестене и опазване на водата.

А днес в "Суходол" ще е... сухо

Днес във връзка с подмяна на сградно водопроводно отклонение на ул. "Дъб" кв. "Суходол", се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 13:00 часа на клиентите на "Софийска вода", живеещи в района по ул. "Дъб" от ул. "Траян Танев" до ул. "Кирил Христов".

От дружеството съобщават, че при продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа "Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес: ул. "Дъб" срещу №6.

След възстановяване на водоснабдяването е възможно временно повишаване мътността на водата.