Националният омбудсман Мая Манолова обяви началото на дарителска кампания в която възрастни хора да получат ваучери за 20 лева за Великден.

Кампанията е насочена към пенсионерите, които няма да получат великденска добавка от държавата, защото пенсията им е по-голяма от 300 лева.

Мотото е „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“.

Идеята е в набирането на средствата да участват популярни лица и доброволци.

Преди Великден, пенсионерските клубове ще определят кои възрастни ще получат ваучерите за 20 лева, за да си помогнат при посрещането на празника.

„Очаквам в кампанията да се включат всички българи с добри сърца, бизнесът, който има обществена чувствителност. Надявам се с нашите общи усилия да дадем Великден на всеки нуждаещ се българки пенсионер и по този начин да дарим празник на нашите родители, на възрастните хора на България“, каза Манолова.

Идеята на кампанията възниква, след като Снежи Кежева от Плевен пише до омбудсмана във „Фейсбук”. В писмото си жената се оплака, че няма да получи 40-те лева великденска надбавка, тъй като пенсията ѝ надхвърля с 1 лев минимума от 300 лева, който е прагът за достъп до тази помощ.

С ваучерите ще може да се пазарува в 5000 магазина в цялата страна.

Средствата се набират по банкова сметка в СИБАНК, разкрита за целите на кампанията, като титуляр е Българският червен кръст (БЧК)   

IBAN: BG03BUIB98885029906100

Банков код: BUIBBGSF

Или със SMS 1255 -  на стойност 1 лев, освободен от ДДС

Изрично условие на кампанията „Великден за всеки“ е, при попълване на платежното нареждане да се посочва общината, за която се прави паричното дарение. Целта е децентрализация на набраните средства, така че да е ясно с какъв паричен фонд разполага всяко от населените места и със съответната набрана сума да се купят ваучерите за храна.