Липсата на координация между институциите прави възможни невидимите деца и семейства, които не получават нужната помощ – това твърдят неправителствени организации, които работят в сферата на социалната подкрепа.

Няколко министерства, държавни агенции и местната власт носят отговорност в грижата за благосъстоянието на децата у нас.

Според Дани Колева, програмен координатор на Националната мрежа за деца, системата у нас все още не работи по адекватен начин, а и обществото не е достатъчно чувствително към случаите на насилие, което може да се изразява и в неглижиране на нуждите на едно дете.

Фондация „За нашите деца” вече са предложили помощта си на социалните в Пловдив за случая с недохранените близнаци.

„Всички специалисти трябва да се обединят в комплексната, тоест правилната подкрепа около децата, но и около биологичния родител. Не бива да се работи на парче, когато работиш на парче нямаш нужния ефект”, категорична е Мариана Тасева, директор на Център за приемна грижа.

В центъра на обществената подкрепа на фондацията има специалисти по ранна детска интервенция, психолози и семейни консултанти, които могат да работят и с децата, и в подкрепа на майка им.