Близо половин тон отпадъци за една година генерира всеки жител на стария континент. Стряскащите данни са на Евростат. 

Словения и Германия са първенци в рециклирането, а България е сред държавите, в които най-много отпадъци отиват на сметищата.

Добрата новина е, че през последните 7 години генерирането на отпадъци намалява.

Най-много боклук изхвърлят хората в Дания и Швейцария, а най-малко – в Полша и Латвия. България се нарежда под средното ниво за Европейския съюз.

Въпреки това сме на много по-предно място в класацията за депониране на отпадъците. 74% от тях отиват на сметищата, вместо да се рециклират или компостират.

Едно от проблемните сметища е в Пазарджик. Хората там се оплакват от години заради честите пожари. В близкото село Капитан Димитриево излизаха и на протести.

Пушеци не липсват и сега.

„В момента се усеща миризмата на дима. Даже вие, ако имате нюх, щото аз имам много нюх. Като подушите, се усеща миризмата", коментира Георги Спасов, жител на с. Капитан Димитриево.

Новото депо за отпадъци трябва да е готово до края на годината.

Според Румен Кожухаров, секретар на община Пазарджик предстоят изкопни работи, които са с цел подготовка на леглото на клетката на депото. „Когато те бъдат завършени, ще се премине към поставянето на фолия и мембрани, които да защитят подземните води от инфилтрати", обяснява той.

Доскоро и сметището в София беше огромен проблем. Откакто заработиха новите инсталации  са сепарирани стотици тонове черни и цветни метали, хартия, пластмаси, найлон и стъкло. На сметището работи и най-голямата компостираща инсталация в страната.

В новото съоръжение хранителните отпадъци заедно с опаковките минават през чукова мелница, която прави каша от храните и отделя пакетчетата. Органичните отпадъци отиват в голям резервоар. Там от разграждането им се отделя биогаз, който се пречиства и през генератори се превръща в електричество. Новата цел е да започне производството на метан.

Според Николай Савов - началник на ''Столично предприятие за третиране на отпадъци'' ще бъде изградена подобна инсталация след съответните финансови разчети. Идеята е автомобилите, които се използват в производството и обикалят и събират отпадъци, да се зареждат от метановата инсталация.

От екоминистерството отчитат устойчива тенденция в генерирането на отпадъци за последните 5 години.

 „За 5-годишен период сме със стойности около 24% материално рециклиране, което е много добра стойност спрямо средните за ЕС”, смята  Антон Пейчев "Управление на отпадъците и опазване на почвите" – МОСВ.

Проблемът със старите и незаконни сметища обаче остава.

До края на тази година трябва да бъдат закрити старите сметища в Русе, Ловеч, Банско, Нови пазар и Балчик. С това страната ни ще изпълни ангажиментите си за модернизация на депата за отпадъци.