КНСБ срещу експлоатацията на български работници в Германия. Днес синдикалната организация ще обсъди проблемите, с които се сблъскват нашите сънародници при работа в страни от евросъюза и по-конкретно Германия.

По данни на синдиката са констатирали много нарушения както на българското, така и на германското законодателство.

Най-честите са непредоставяне на трудов договор преди заминаване, липса на допълнително споразумение за командировката, липса на документи за извънредния труд, липса на документи за осигуровките към германската специализирана каса.

Данните са събрани по проект „Справедливо командироване” в сътрудничество с немските профсъюзи и партньори от словенските и хърватските синдикати.