"Монтирането на недостъпна височина на електромерите в квартал с компактно ромско население би могло да представлява дискриминация поради етнически произход, когато в други квартали електромерите се монтират на достъпна височина". Това реши Европейският съд в Люксембург.

Той беше сезиран от със запитване за прилагане на европейското право от Административния съд в София. Българският съд разгледа жалба срещу решение на Комисията за защита от дискриминация, с което е установено дискриминационно отношение спрямо живущите в ромските квартали. Това дело е образувано по жалба на собственичка на магазин за хранителни стоки в квартал "Гиздова махала" в Дупница, който е населен предимно с лица от роми.

"Дори ако се установи, че в този квартал има злоупотреби с електромерите, описаната практика изглежда несъразмерна спрямо двете си цели — да гарантира сигурността на електропреносната мрежа и надлежното отчитане на потребената електроенергия", се посочва в решението на Европейския съд.

Оттам напомнят, че в ЕС е приета "директива за равното третиране, която забранява всяка дискриминация, основана на расов признак или етнически произход, що се отнася например до достъпа до стоки и услуги и доставката на стоки и услуги."

В съдебното решение се казва още, че "принципът на равно третиране се прилага не само към лицата с определен етнически произход, но и към лицата, които макар сами по себе си да не принадлежат към съответния етнос, съвместно с първите търпят по-малко благоприятно третиране или особено неблагоприятно положение в резултат от дискриминационна мярка."