Жури е избирало от 21 проектни предложения за визията на паметника на цар Самуил,  съобщиха от фондация „Българска памет“. От тях е избрано предложението на скулптора Александър Хайтов.

Награди са получили общо пет проекта. I награда - 3000 лв. и възлагане на изпълнение - проект с ръководител Александър Хайтов; II награда - 2000 лв - проект с ръководител Богомил Живков и III награда - 1000 лв - проект с ръководител Янко Бонев.

Извън конкурсната програма от името на председателя на Инициативния комитет д-р Милен Врабевски са връчени поощрителни награди на скулпторите Георги Балабанов и Красимир Ангелов.