У нас за миналата година са регистрирани 44 случая на изчезнали деца. Намерени са обаче 49, като част от тях са били изчезнали през минали години. 50 са малолетните, които са станали жертва на трафик, но са върнати.

В световен мащаб 2 милиона деца стават жертва на трафик всяка година. В много европейски страни, с изключение на България, работят специални горещи телефонни линии, на които специалисти оказват помощ на пострадалите семейства.

У нас създаването на специализираната линия се подготвя от 3 години. Идеята е проектът да се изпълнява от неправителствена организация, която има опит в работата с хора- преживели насилие.

Все още не е осигурено финансиране. Годишно за поддържането на телефонната линия са нужни около 500 хиляди лева.

„Ползата за обществото и конкретно за случаи, когато има такива е, че е фокусирано вниманието само за това. Компетентно и насочено професионалистите ще могат да дават съвети и наистина да проследяват и чрез обратна връзка случая от начало до края”, каза директорът на фондация "Център Надя" д-р Русанка Венелинова.

КРС вече е дала разрешение за ползване на телефон 116 000, такъв, какъвто е в цяла Европа, но предстоят преговори с телекомуникационните оператори обажданията да са безплатни.

Дори това да бъде договорено обаче, телефонът отново може да не заработи, макар за това да се полагат усилия от три години. Причината е, че няма осигурени финанси за необходимите поне осем оператори и екип, който да работи с намерените деца, алармира Венелинова.

Център "Надя" в момента кандидатства за финансиране по програмата "ДАФНЕ" по специален оперативен грант за заработването на телефон 116 000.

Изчезналите деца обичайно за жертва на трафик, избягали са от дома си, станали са жертва на отвличане от единия родител или са деца - мигранти.

Много малка част от родителите се интересуват къде са децата им нощем, когато не са в дома си, посочи Венелинова и апелира всеки, чието дете е изчезнало, да дава разрешение да се публикува негова снимка и как е облечено.