Животът в Деветашката пещера се възстановява година след края на снимките на филма "Непобедимите 2". Ранното зимно преброяване на прилепите е показало, че има 3 пъти повече екземпляри отколкото през миналата година. Според експертите това доказва, че дейностите по холивудската продукция в пещерата са били вредни за обитателите й.

30 880 прилепа от четири вида са преброили експертите от Центъра за изследване и защита на прилепите към БАН. Миналата година, веднага след края на снимките животните са били едва 10 400.

„Прилепите тогава дали изчезнаха, дали умряха, дали мигрираха някъде не стана ясно. Увеличаването тази година на числеността, която констатирахме сега, означава, че Деветашката пещера запазва статута си на значимо прилепно убежище”, обясни Боян Петров от Центъра за изследване и защита на прилепите.

Възможност за тълкувания на закона - с това от екоминистерството оправдават разрешението за снимки дадено от регионалната инспекция, което беше обявено за незаконно от върховния административен съд.

До 2 седмици ще са готови промени в закона за защитените територии. Ще бъде прецизирана и заповедта, с която Деветашката пещера е определена за защитена територия. Пещерата вече ще се стопанисва от община Ловеч, която вече е поставила охрана. Има планове и да се демонтират съоръженията, останали от минали години, когато пещерата е била ползвана за военни цели.