30 квартала на столицата без топла вода от днес. Причината ремонти в газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз”, а не в повреда или профилактика в ТЕЦ-овете на „Топлофикация-София”.

Прекъсването на топлоподаването ще продължи до 15 август - понеделник. Без топла вода на практика са две трети от кварталите в столицата.

В дните, когато подаването на газ ще бъде спряно, „Топлофикация София" ЕАД ще извърши планови ремонти в засегнатите райони с цел да минимизира неудобствата за клиентите и да не се налага повторно преустановяване подаването на топла вода към посочените райони.

Топлофикация и „Булгартрансгаз” са съгласували работните си графици и ще бъдат положени всички усилия ремонтните дейности да бъдат изпълнени в рамките на посочения срок.

Какво ще правите три дни без топла вода?