Нарушения за десетки милиони левове при обществените поръчки за затворите. Това е установил одита на финансовата инспекция.

Министерството на правосъдието ще ги даде на прокуратурата, съобщи правосъдният министър Надежда Йорданова. 

При всички 21 проверени обществени поръчки са констатирани сериозни нарушения. В много от тях е имало само един кандидат или другите са били отстранявани.

Отговорен за тези поръчки е заместник-директорът на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".

Най-фрапиращи са нарушенията при поръчките за дезинсекция и дератизация. Поръчката е зад милион и половина лева.

Парите са платени за обработка на над 8000 квадрата, а това е свършил един човек за един час, което е невъзможно, каза министърът на правосъдието Надежда Йорданова. 

Със сериозни нарушения е и обществената поръчка за доставка на храна. Хранителните продукти са с огромна надценка. 

„В затворите един килограм кашкавал струва 25 лева, олиото е над 5 лева“, зам.-министърът на правосъдието Емил Дечев.

Финансовите инспектори са установили нарушения и при поръчките за облекло и строителство.

Правосъдният министър Надежда Йорданова отбеляза, че „когато няма конкуренция или се отстраняват всички и печели по-високата оферта, това означава във всички държави индикатор за корупция или за измама“.

Нарушения са установени и при проектирането на модерния затвор в Самораново. Оказва се, че кандидати за изграждането му няма. Стойността на обществената поръчка за строежа на затвора е над 41 милиона лева.