Oбластите Плевен и Ловеч са заплашени от трайно безводие.

Заради липсата на валежи от юли, водосборите са в критично ниска точка, което затруднява нормалното водоподаване към областните центрове и към 20 селища.

Водоснабдяването в двете области е в пряка зависимост от количеството подпочвени води, хванати в каптаж, и от нивата на реките Черни Осъм и Краевица.

По тръба водата от трите източника стига до основна водоснабдителна група „Черни Осъм”.

Максималният обем, който водопроводът може да поеме е 900 литра вода в секунда. Когато количеството спадне под 500 литра в секунда, се налагат ограничения.

От месеци водоизточниците в района изглеждат като каменни реки. В системата „Черни Осъм” влизат едва около 300 литра вода в секунда.

Плевен е на режим от месец. Водата спира през нощта, за да я има през деня. На режим са и 10 села. В града подпомагат водоснабдяването с помпени станции, но и те са на критичния праг.

Според кмета на общината за трайното решаване на проблема са нужни държавни инвестиции.

„Да се направи водохващане от водите на река Черни Осъм и по този начин да се реши въпроса Троян, Ловеч и Плевен. След няколко десетилетия до този момент само говорене, се надявам това да се случи в следващите години”, заяви Георг Спартански.

Вода се губи и при течовете по остарялата водопреносна мрежа.

В Ловеч режимът на водата е временно отменен. Количествата дъжд през изминалите дни обаче се оказаха недостатъчни това да се случи и в Плевен.