Започват проверки на компаниите за бързи кредити. От Комисията за защита на потребителите ще правят инспекции в офисите на небанковите финансови институции в цялата страна.

Причината - множество сигнали за неясни или объркващи условия в договорите и подвеждаща информация.

Експертен анализ показва, че в основата на проблема са липсата на контрол и превенция. Компаниите са били оставени да залагат нерегламентирани клаузи в договорите си, с които потребителите са се обвързвали.