Новите социално-икономически мерки на правителството, отпуснати в отговор на последствията от COVID-19, са в размер на 1,162.9 млрд. лв. Източникът на разходите е националният бюджет, като социалните мерки са в размер на 731,5  млн. лв., а икономическите – 431,4 млн. лв. За това съобщават от правителствената пресслужба.

Новината съобщи по-рано днес в Министерския съвет премиерът Бойко Борисов. От изказването му, обаче, остана впечатление, че сумата е почти двойна. Първоначално той посочи, че общият размер е 1,163 млрд. лв., но продължи, че това са парите за социални мерки, а тези за икономически са 731 млн. лв.

Той уточни, че решенията са съгласувани с коалиционните им партньори от "Обединените патриоти" и синдикатите. 

Сред мерките - еднократна помощ за пенсионерите, увеличаване на минималното парично обезщетение за безработица и повече средствата за работещите на първа линия. Министър-председателят добави, че извънредната епидемична обстановка ще се удължи с месец. 

Социалните мерки включват:

С 30 % ще бъдат увеличени разходите за персонал на органи и администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19. За служителите на първа линия се увеличава ставката за положен нощен труд. Предвидени са допълнителни разходи за извънреден труд за структурите от системите на Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, НЗОК, НОИ и др. Влиза в сила от 1 август. 

- Увеличаване от 1 август на стандартите по делегираните от държавата дейности за училищното и детското здравеопазване и здравните кабинети. Целта е заплащането да достигне до определените нива по Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, както и стандартите в социалната сфера (домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и др.).

- Еднократна добавка към пенсиите – по 50 лв. за три месеца. По този начин ще бъдат подпомогнати общо 2 121 000 пенсионера. Необходимите средства за това възлизат на общо 318,3 млн. лв.;

- Увеличават средствата за субсидии на лечебните заведения - търговски дружества по Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, субсидирани от Министерството на здравеопазването. Средствата се предоставят за постигане на капацитет за обслужване на болни с COVID-19 и за достигане на нивата на работната заплата до нивата по Колективния трудов договор.

- Увеличение на стойността на здравноосигурителните плащания за медицинска и дентална помощ средно с 10 % в размер на общо 126,3 млн. лв. Целта е да се увеличат разходите за медицинския персонал, така че да се достигнат минималните нива по Колективния трудов договор;

- Увеличава се също така минималният размер на паричното обезщетение за безработица от 9 лв. на 12 лв., считано от 01.10.2020 г. в размер на общо 12 млн. лв. От началото на месец октомври се предвижда увеличение на продължителността на изплащане на паричното обезщетение за безработица с 3 месеца за лицата с минимално обезщетение. Мярката е на стойност 4 млн. лв.

- Допълнителни средства ще бъдат отпуснати и по бюджета на Министерството на културата в размер до 15 млн. лв за творчески проекти на творци на свободна практика чрез фонд "Култура".

- Друга социална мярка на стойност 67 млн. лв., осигурени чрез пренасочване на средства от европейски програми, е осигуряване на нетно възнаграждение в размер на 1 000 лв. на заангажираните медицински специалисти в борбата с COVID-19 на първа линия до края на 2020 г.

Икономически мерки включват:

В контекста на икономическите мерки на правителството по бюджета на ресорното министерство за настоящата година, освен отпуснатите вече  9 млн. лв., се осигуряват допълнително още 9,5 млн. лв. за насърчаване на инвестициите на местни и чуждестранни предприятия, изпълняващи инвестиционни проекти по Закона за насърчаване на инвестициите.

- Повече от 38 хил. души ще могат да се възползват от мярката на стойност 8 млн. лв., представляваща помощ за ползване на основни туристически услуги за вътрешен туризъм на стойност 210 лв. за лицата, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID – 19.

- Туроператорите, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм, ще бъдат подпомогнати с държавна субсидия в размер на 35 евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет. Субсидията се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в България, само за полети с капацитет от не по-малко от 100 места. Мярката е в размер на 55,0 млн. лв. и може да обхване над 400 хил. туриста.

- Намаляване на ДДС на 9% производители на вино и бира; 

Премиерът Борисов уточни, че към този момент не се налага тегленето на заем.

"По молба на туристическия бранш, на територията на страната ще бъдат допускани туристи, които ще предоставят PCR тестове, направени най-малко 72 ч. преди пътуване, от Молдова, Израел, Сърбия, Кувейт и Северна Македония. Това ще бъде в сериозна помощ на нашите хотелиери", каза лидерът на НФСБ Валери Симеонов.