Новият начин за оценка на потребностите на хората с увреждания – на масата на преговорите. Социалните партньори не постигнаха единство за промените, от които ще зависи на колко часа личен асистент ще имат право хората. Промяната е описана в проекта на нова методика.

Асистенти ще могат да ползват децата и възрастните с право на чужда помощ и съответно  поне 50 и 90% увреждане, както и децата без право на чужда помощ с увреждания поне 90%.

Социален работник ще оценява нуждите от асистент по точкова система.

Часовете личен асистент ще зависят от събраните точки, умножени по определен коефициент. 

Изабела е едно от децата, които ще получат право на асистент по новите правила.

„Тя се роди нормално и здраво бебе. Докато на 4 месеца получи гърчове и тогава се разбра, че тя вече няма да е нормална”, разказа Виктория Петрова.

Установява се нарушение в костите и умствена изостаналост. Сега Изабел има 92% увреждания, а личен асистент е нейната майка. Страховете й са, че индивидуалната оценка ще бъде субективна.

„Социалният работник, доколко може да вникне и като имаме предвид, че вижда човека за първи път, той ще види това за момент и също така и това, което му бъде разказано”, обясни Виктория Петрова.

Тристранният съвет остана разделен за новата методика.

„Дебатът беше по възприетата метологична база, въздържането от подкрепа бе обосновано с това, че тази методика стъпва на медицинската експертиза на степента на увреждане на работоспособността, но този въпрос не се решава с методиката, а е заложен в самия закон за хората с увреждания”, заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

Новата методика, която ще определи как Изабел ще ползва личен асистент ще бъде гласувана от Министерския съвет.