Нови правила за прием в детските градини и яслите в София влизат в сила. От следващата година предимство ще ползват децата с постоянен адрес в столицата.

Строежът на нови сгради за детски градини е дал възможност на още 1200 деца да бъдат приети през изминалата година. Предимство от 1 точка ще имат децата на с постоянен адрес в София, пред родителите с настоящо местоживеене в столицата. Всички ще имат срок за записване - 60 дни за детска градина и 90 за ясла.

Изчисленията сочат, че всеки ден в София се преселват по 80 души, повечето от които в активна възраст. 1000 от децата на опашката за детска градина и ясла обаче са с временно местожителство и ще бъдат засегнати от промените. Догодина ще завърши строителството на 8 нови сгради и ще започне изграждането на още 8.

Целта е до 2017 г. всички желаещи да могат да посещават детска градина. След това ще се работи активно върху разкриването на още места за деца в яслена възраст.