Нови мерки трябва да дисциплинират "некоректните съседи", ако не плащат таксите в блока. Това обмисля министерството на регионалното развитие.

Лошата поддръжка на сградите е причината държавата да се намеси в отношенията в етажната собственост. Идеите за промени в правилата са различни. Но най-интересните - ако съсед не плати дължимите суми за блока, домоуправителят да подава данни за него в общината.

Местната власт да събира парите, така както взима парите му за местни данъци и такси, но сумите от "лошите съседи" да отиват в сметка на етажната собственост.

В един многоетажен блок в София парите за поддръжка се събират от външна фирма. Съседите тук искат не само осветление и работещи асансьори, а и по-чест ремонт на общите части. Но парите се събират трудно, дори и с фирма отвън.

Според списъците в блока някои домакинства дължат солидни суми. Те вече са дадени на съд и така вече са си платили.

Обмисля се тези, които не платят таксите за блока 3 месеца, да имат и лихва върху просрочието. И още при продажбата на имот да се издава документ, че старият собственик не дължи суми за поддръжка на сградата.

Дисциплиниращи мерки за лошите платци в блока предлагат и от неправителствените организации. Като например там където сградите нямат адекватна поддръжка и са в лошо състояние, данъците да бъдат по-високи.

И още - ако собствениците сега ползват имота си по-малко от 30 дни годишно, не дължат месечни такси на блока. Идеята е в бъдеще и тези съседи да плащат.

Очаква се промените да бъдат предложени за обществено обсъждане до октомври.