От днес започва разпределението на случаен принцип на заявленията за освидетелстване от ТЕЛК. Oчаква се да бъде съкратен срокът за произнасяне на комисията при оценка.

Целта на промяната е заявлението да бъде разпределено в комисия, в която има възможност за най-ранни дата и час за разглеждането му.

Предвижда се комисии да бъдат сформирани във всички държавни и общински болници, както и в комплексните онкологични центрове, с изключение на Медицинския институт на МВР, Военномедицинска академия, Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис Трети“.

В болниците, които са университетски и/или търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, ще трябва да се създадат най-малко две ТЕЛК.

Дава се възможност също така ТЕЛК да се откриват и в други държавни и общински болници, в центрове за психично здраве и в центрове за кожно-венерически заболявания.

Според промените в правилника общият срок за обжалване от всички заинтересовани страни е 14 дни. При обжалване на решението на ТЕЛК, НЕЛК ще може да го отменя и връща за нова експертиза само веднъж, след което ще бъде задължена да се произнесе с решение. Досега възможността за връщане на експертизата от НЕЛК към ТЕЛК беше неограничена. 

Решенията се издават и само по документи, като преглед ще се извършва в ограничен брой случаи при определени обстоятелства. 

Когато са налице няколко увреждания, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като към най-високия процент по съответната отправна точка на най-тежкото (водещото) увреждане и ако той не е 100 на сто, се прибавят 20 на сто от сбора на процентите на останалите съпътстващи увреждания.

В случай на определена 100 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане по съответната отправна точка на най-тежкото (водещото) увреждане съпътстващите увреждания не се добавят в оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение заедно със съответната отправна точка и процент.