Пореден проблем с ТЕЛК. Хора с увреждания остават без лични асистенти заради забавяне в преосвидетелстването им - за това предупреждават неправителствени организации.

Промени в закона от миналата година трябваше да разрешат казуса. Необходими са обаче указания за това как да се действа, за да не остават нуждаещите се без грижа.

Румяна е с детска церебрална парализа. Личен асистент е майка ѝ Радка. Следващият месец ТЕЛК решението ѝ изтича, с това - и договорът за асистентска грижа, въпреки че семейството подава документите си навреме.

„От „Социално подпомагане“ ми обясниха, че Руми не фигурира в подадената информация от РЗИ. Това значи, че може да загуби асистентството си за 2 месеца“, казва Радка Станева.

Майката пише жалби до редица институции. Едва след тях получава уверение, че проблемът й ще бъде решен.

„За мен да загубя правото на лична помощ, е да не мога да живея нормално - и от финансова, и от физическа гледна точка. Добре, че майка ми е майка и няма да ме остави без грижи“, коментира Румяна Георгиева.

Заради проблема неправителствената организация "Общност Мостове" пише писмо до институциите.

„От право на лична помощ биват лишавани хора с увреждания за месец-два, поради липса на ясни указания как да се избегне прекъсването на този вид подкрепа при забавяне на преосвидетелстване на лицето не по негова вина“, посочват от организацията.